Menu
Twój koszyk
Sklep działa rutynowo. Wysyłki zamówień realizowane są na bieżąco. Darmowa dostawa DPD dla zamówień powyżej 200 zł!

Warunki gwarancji

Wszystkie sprzedawane przez nasz sklep produkty są nowe, oryginalne i objęte fabryczną gwarancją firmy WENA, która jest producentem systemów VIDOS oraz COMWEI. Zamówione urządzenia dostarczane są z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT, które są podstawą do uzyskania gwarancji).

VIDOS - Gwarancja

Poniżej przedstawiono warunki gwarancji na wideodomofony, zamki szyfrowe oraz napędy firmy VIDOS.

Warunki gwarancji na wideodomofony, zamki szyfrowe VIDOS oraz urządzenia COMWEI
 1. Firma Wena z siedzibą w Warszawie, udziela gwarancji na 24 miesięcy (dla produktów kupionych do dnia 31.08.2019) lub 36 miesięcy (dla produktów kupionych po 01.09.2019) od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
 2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu przyjmowania reklamacji.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produkt na nowy, jeżeli:
  1. w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
  2. po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (tak że opakowania) i koszt ich wymiany.
 4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego.
 5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
  1. niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcja obsługi użytkowaniem produktu;
  2. użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
  3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
  4. uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
  5. uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia, niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
  6. uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia lub polaryzacji.
 6. Gwarancja straci ważność wskutek:
  1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
  2. podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
  3. przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
  4. Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte.
 7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 9. Punkty przyjmowania reklamacji:

  Producent:
  VIDOS Sp. z o.o.
  ul. Sokołowska 44 (wjazd od ul. Wąskiej 34)
  05-806 Sokołów k/Warszawy
  tel.: 22 817 40 08
  www.vidos.pl

  Sprzedawca (sklep):
  Septero Zbigniew Pawliszak
  ul. Artyleryjska 43
  03-276 Warszawa
  tel.: 518 519 260
  www.vidos24.pl


Warunki gwarancji na napędy VIDOS

Dziękujemy za wybór siłownika do bramy marki VIDOS. Bezpieczeństwo i komfort użytkowania są dla nas najważniejsze dlatego gwarantujemy poprawne działanie napędu zgodnie z ogólnymi warunkami eksploatacji opisanymi w instrukcji.

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Handlowa WENA udziela gwarancji na poniższy produkt na okres 24 miesięcy (dla produktów kupionych do dnia 31.08.2019) lub 36 miesięcy (dla produktów kupionych po 01.09.2019) od daty zakupu, zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją zawartą w instrukcji obsługi.
 2. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego.
 3. Użytkownik dostarcza sprzęt do serwisu na własny koszt.
 4. Warunkiem otrzymania 24 miesięcznej gwarancji jest wykonanie jednego płatnego przeglądu pomiędzy 10-12 miesiącem od daty zakupu czego potwierdzeniem będzie wpis w karcie gwarancyjnej. Przegląd musi być wykonany przez licencjonowanego instalatora napędów VIDOS.
 5. Brak przeglądu skraca okres gwarancji do 12 miesięcy od daty zakupu.
 6. Podstawą do skorzystania z warunków gwarancji jest przedstawienie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wszystkie pola muszą zostać wypełnione) wraz z dowodem zakupu.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy jeżeli:
  1. w okresie gwarancyjnym wykonano 4 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje usterki;
  2. po stwierdzeniu, iż wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia.
 8. Gwarancja nie obejmuje:
  1. urządzeń zainstalowanych przez osoby nieposiadające ważnej licencji instalatora napędów VIDOS;
  2. urządzeń zainstalowanych niezgodnie z instrukcją montażu;
  3. urządzeń, których karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, uszkodzone lub zatarte;
  4. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwym doborem napędu (zbyt intensywna eksploatacja);
  5. uszkodzeń w wyniku modyfikacji napędu dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
  6. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych oraz tych spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (przepięcie w sieci elektrycznej, pożar, powódź, wyładowanie atmosferyczne, itp.);
  7. uszkodzeń na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia lub polaryzacji
  8. podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu (żarówki, bezpieczniki, baterie);
  9. urządzeń dostarczonych do punktu serwisowego bez ważnej karty gwarancyjnej.
 9. Rozkręcenie i otwarcie obudowy centrali sterującej jest równoznaczne z utratą gwarancji.
 10. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, montażu oraz transportu do i z punktu serwisowego.
 11. Wymienione wadliwe części lub urządzenia stają się własnością FH WENA.
 12. Niniejsza gwarancja nie uprawnia użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z awarią urządzenia.
 13. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw kupującego wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 14. Zgłoszenia usterki należy dokonać u sprzedawcy w formie pisemnej lub innej formie przyjętej jako formalną lub bezpośrednio u producenta:

  Producent:
  VIDOS Sp. z o.o.
  ul. Sokołowska 44 (wjazd od ul. Wąskiej 34)
  05-806 Sokołów k/Warszawy
  tel.: 22 817 40 08
  www.vidos.pl

  Sprzedawca (sklep):
  Septero Zbigniew Pawliszak
  ul. Artyleryjska 43
  03-276 Warszawa
  tel.: 518 519 260
  www.vidos24.pl

Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania/dostępu do cookies w przeglądarce.